Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02899964447

Lượt xem: 729 / Lượt tìm kiếm: 8 / Cập nhật: 06/12/2020

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 23 tiêu cực, 0 không chắc chắn trong tổ số 23 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02899964447 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 23 Tích cực 0 Không chắc 0

Bình luận mới nhất:

05/12/2020

nhá máy nhiều

04/12/2020

Nhá máy phá

02/12/2020

nhá máy phá

02/12/2020

Nhá máy

02/12/2020

nhá máy, chưa đến 1s

01/12/2020

Trộm cước đt của bạn. Ko gọi lại.

30/11/2020

nhá máy làm gì vậy

30/11/2020

Nhá máy liên tục, mà chỉ nhá máy 1s

30/11/2020

Điện thoại sẽ mất tiền, càn báo coing an

29/11/2020

02899964447 chăn cho rôi