Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02899964441

Lượt xem: 562 / Lượt tìm kiếm: 16 / Cập nhật: 06/12/2020

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 14 tiêu cực, 0 không chắc chắn trong tổ số 14 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02899964441 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 14 Tích cực 0 Không chắc 0

Bình luận mới nhất:

05/12/2020

Chuyên đá máy

05/12/2020

Lừa đảo

04/12/2020

Nháy máy

02/12/2020

Nhá máy rồi tắt,làm hoài luôn

02/12/2020

Lại nhá máy

28/11/2020

nháy máy liên tục

27/11/2020

Số này nhá máy mình suốt.ko biết mục đích ji

25/11/2020

nháy máy 1s tắt luôn, chắc đợi mình gọi lại rồi quịt tiền đó.

24/11/2020

Tiêu cực

24/11/2020

Tiêu cực