Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02899964441

Lượt xem: 2408 / Lượt tìm kiếm: 51 / Cập nhật: 24/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 81 tiêu cực, 0 không chắc chắn trong tổ số 81 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02899964441 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 81 Tích cực 0 Không chắc 0

Bình luận mới nhất

22/01/2021

l

22/01/2021

o

18/01/2021

nhá máy, gọi lại chỉ có tiếng nhạc

18/01/2021

nhay may.goi lai mat tien

16/01/2021

Không rõ đây là số gì nhưng làm phiền và bị hệ thống tự chặn.

15/01/2021

Nhá 1s tắt

15/01/2021

Nhá 1s tắt

14/01/2021

Nhá 1s tắt ngay. Gọi lại nghe nhạc vớ vẩn

14/01/2021

nhá máy, đúng 1 s

14/01/2021

Nhá 1s tắt ngay. Gọi lại nghe nhạc vớ vẩn

14/01/2021

Nhá máy làm phiền

13/01/2021

Nhá máy

13/01/2021

Nhá máy

12/01/2021

Bực mình

12/01/2021

BUC MINH

11/01/2021

nhá máy

11/01/2021

???

10/01/2021

Nha may. Goi lại tốn phí

10/01/2021

Nhá 1s tắt ngay. Gọi lại nghe nhạc vớ vẩn

10/01/2021

Nhá 1s tắt ngay. Gọi lại nghe nhạc vớ vẩn