Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02899964437

Lượt xem: 668 / Lượt tìm kiếm: 14 / Cập nhật: 16/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 30 tiêu cực, 1 không chắc chắn trong tổ số 31 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02899964437 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 30 Tích cực 0 Không chắc 1

Bình luận mới nhất

15/01/2021

Nháy máy

15/01/2021

lua dao

14/01/2021

13:10 14/1 nhá 1 chuông r tắt

14/01/2021

nhá máy

13/01/2021

nhá máy

13/01/2021

nhá máy

12/01/2021

Nhá máy, lừa đảo

12/01/2021

Nhá máy gọi lại không bắt máy, nhạc chờ hay

11/01/2021

nhá máy rồi tắt

11/01/2021

Nhá máy rồi tắt

11/01/2021

Nhá máy 1 chuồng rồi tắt, nghi ngờ sdt lừa gạt

10/01/2021

Nháy máy

09/01/2021

Nhá máy rồi tắt

09/01/2021

Nhá máy

09/01/2021

Nhá máy

09/01/2021

Nháy máy

08/01/2021

Nhá máy rồi tắt

07/01/2021

Lừa đảo, gọi lại tốn rất nhiều tiền

06/01/2021

Nháy máy rất nhiều lần

04/01/2021

Nháy máy