Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02899964431

Lượt xem: 3144 / Lượt tìm kiếm: 74 / Cập nhật: 24/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 102 tiêu cực, 1 không chắc chắn trong tổ số 103 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02899964431 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 102 Tích cực 0 Không chắc 1

Bình luận mới nhất

23/01/2021

lừa đảo

23/01/2021

Nhá máy

22/01/2021

Nhá máy

22/01/2021

Nhá máy lần 2

21/01/2021

Nhá máy lần 3

21/01/2021

Nhá máy lần thứ 2

19/01/2021

nhá máy

18/01/2021

Nhá máy

18/01/2021

Nhá máy

18/01/2021

nha may

18/01/2021

nhá máy

17/01/2021

Nhá máy mất dạy ghê

16/01/2021

Nhá máy

16/01/2021

Mình mới bị nhá máy lúc 8h4 sáng nay

16/01/2021

Nhá máy

16/01/2021

Nhá máy

15/01/2021

rễ bị lừa

15/01/2021

Nhá máy, lừa gọi lại

15/01/2021

Nhá máy

15/01/2021

Nhá máy