Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02899950009

Lượt xem: 1302 / Lượt tìm kiếm: 26 / Cập nhật: 06/12/2020

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 55 tiêu cực, 2 không chắc chắn trong tổ số 57 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02899950009 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 55 Tích cực 0 Không chắc 2

Bình luận mới nhất:

05/12/2020

Nhá máy

05/12/2020

Nhá máy

05/12/2020

nhá máy

05/12/2020

Nhá máy

04/12/2020

Nhá máy

04/12/2020

Lừa đảo

04/12/2020

chỉ nhá điện thoại

04/12/2020

Nhá máy

04/12/2020

Lừa đảo

04/12/2020

nhá máy