Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02856783804

Lượt xem: 545 / Lượt tìm kiếm: 24 / Cập nhật: 06/12/2020

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 13 tiêu cực, 0 không chắc chắn trong tổ số 13 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02856783804 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 13 Tích cực 0 Không chắc 0

Bình luận mới nhất:

05/12/2020

Nhá máy

04/12/2020

02856783804 nhá máy vớ vẩn. block đi anh ơi

29/11/2020

Đit cụ , nhá cá buồi

26/11/2020

Nhá máy thôi, không biết mục đích gì, thường là 024 nhiều, giờ lại 028, tóm lại số mấy lừa đảo

25/11/2020

nha may

23/11/2020

Nhá máy riếc bực mính, nên sớm khóa số nó đi

22/11/2020

nháy máy vl

22/11/2020

nháy máy

21/11/2020

Nhá máy, có vẻ như phishing

21/11/2020

Nhá máy, bực