Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02856783802

Lượt xem: 2701 / Lượt tìm kiếm: 88 / Cập nhật: 16/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 91 tiêu cực, 1 không chắc chắn trong tổ số 92 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02856783802 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 91 Tích cực 0 Không chắc 1

Bình luận mới nhất

15/01/2021

Nhá máy

15/01/2021

Nháy máy

15/01/2021

Nhá máy . Gọi lại thì nghe nhạc .

14/01/2021

Nhá máy gọi lại nghe nhạc trắc lừa đảo

14/01/2021

NHÁ MÁY

13/01/2021

nhá máy

12/01/2021

Nhá máy, lũ mất dậy.

12/01/2021

Nhá máy

12/01/2021

Mới bị nhá

10/01/2021

Tại sao lại để bọn nó lừa dân. Cơ quan chức năng ở đâu.

09/01/2021

Lừa đảo

08/01/2021

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, cần thiết khóa số vĩnh viễn vì lừa đảo

08/01/2021

nháy máy 1 tuần liên tục

08/01/2021

Nhá máy

07/01/2021

nháy máy, dcmn

06/01/2021

Nhá máy

06/01/2021

Nhá máy

06/01/2021

nhá máy 1s

06/01/2021

nhá máy lừa đảo, trong 1 tuần mà gọi mấy lần

06/01/2021

Nháy máy lừa đảo