Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02856783800

Lượt xem: 2612 / Lượt tìm kiếm: 63 / Cập nhật: 16/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 84 tiêu cực, 1 không chắc chắn trong tổ số 85 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02856783800 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 84 Tích cực 0 Không chắc 1

Bình luận mới nhất

15/01/2021

nhá máy lừa đảo

14/01/2021

liên hoàn nhá máy

14/01/2021

Đm thằng nào cứ spam / nhá máy suốt nhé. Đm mày luôn.Làm phiền suốt.

14/01/2021

nhá máy

14/01/2021

Nhá máy

14/01/2021

nhá máy

13/01/2021

Lừa đảo

13/01/2021

Lừa đảo

13/01/2021

Nhá máy

13/01/2021

Dm nhá máy ý thức kém vl

13/01/2021

ĐẬP CHÍT MẸ NÓ ĐI

12/01/2021

nháy máy, block nó

12/01/2021

Địt cụ mày

12/01/2021

Lừa đảo , đừng goi lại

12/01/2021

nháy máy lừa đảo

12/01/2021

Chuyên nhá máy lừa đảo

11/01/2021

Số rác, nhá máy

11/01/2021

Số rác, nhá máy

11/01/2021

Nhá máy

11/01/2021

Nhá máy