Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02499985220

Lượt xem: 1977 / Lượt tìm kiếm: 46 / Cập nhật: 24/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 68 tiêu cực, 1 không chắc chắn trong tổ số 69 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Hà Nội

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02499985220 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 68 Tích cực 0 Không chắc 1

Bình luận mới nhất

22/01/2021

Nhá máy nhiều lần, chắc lừa đảo cmnr

22/01/2021

Quấy rối

21/01/2021

Nháy máy

17/01/2021

Nhá máy gọi lại sẽ bị trừ tiền, sống trên lừa đảo chắc gia đình họ hàng nhà chúng yên ổn

16/01/2021

Spam bán sim

16/01/2021

Số nháy máy lừa đảo

15/01/2021

Quấy rối

15/01/2021

NHAY MAY

13/01/2021

Dcu may

12/01/2021

Quấy rối

12/01/2021

quấy rối tình dục

12/01/2021

nhá máy, gọi lại trừ hết tiền. Siêu lừa đảo

12/01/2021

Nhá máy. Lừa đảo

10/01/2021

Nháy máy

10/01/2021

Nháy máy

10/01/2021

Nháy máy

09/01/2021

Nhá máy

08/01/2021

Animal

08/01/2021

Nháy máy, spam

07/01/2021

Quấy rối