Tìm kiếm và chia sẻ số điện thoại không xác định

 

Số điện thoại: 02499950215

Lượt xem: 4771 / Lượt tìm kiếm: 125 / Cập nhật: 24/01/2021

Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực, 139 tiêu cực, 1 không chắc chắn trong tổ số 140 lượt đánh giá.)

Mạng: Số cố định Hà Nội

Thông tin khác:

Để lại nhận xét về số điện thoại 02499950215 và mục đích của người gọi

Tiêu cực 139 Tích cực 0 Không chắc 1

Bình luận mới nhất

23/01/2021

Nhá máy liên tục lừa đảo

23/01/2021

02499950215 mấy thằng bắc kỳ cứ thích đi lừa đảo phá hoại người khác

23/01/2021

Nhá máy ,gọi lại không nghe j

23/01/2021

Nhá máy

22/01/2021

Nhá máy

22/01/2021

Nhá máy liên tục. Phiền. Bock

22/01/2021

Nhá máy liên tục. Bock

22/01/2021

Nhá máy liên tục. Phiền. Bock

22/01/2021

Nhá tắt ngay.

22/01/2021

Nhá máy

21/01/2021

nha may

21/01/2021

Nhá máy

21/01/2021

Nhá máy nhiều lần

19/01/2021

Nhá máy

19/01/2021

Nhá máy

19/01/2021

nhá máy

16/01/2021

Nhá máy nhiều

16/01/2021

Nhá máy nhiều lần

15/01/2021

Nhá máy gọi lại tốn tiền

15/01/2021

Nhá máy, gọi lại cho nghe nhạc